KAMU TELEFONLARI

                   SAMSUN BÖLGESİ 
            KAMU KURUM TELEFONLARI


Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü
         
Web Adresi: http://www.samsunsar.gov.tr
E-Posta Adresi: samsunakb@ssgm.gov.tr; birlik@samsunsar.gov.tr
Telefon: 0 (362) 445 29 85
Faks: 0 (362) 439 05 63

Askerlik Şube Başkanlığı

Bağ-Kur İl Müdürlüğü

Web Adresi: http://www.bagkur.gov.tr/
E-Posta Adresi: samsun@bagkur.gov.tr
Telefon: 0 (362) 445 07 28
Faks: 0 (362) 445 07 32

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Batı Kardeniz Bölge Müd.

Web Adresi: http://www.dtm.gov.tr/
E-Posta Adresi: samsunbolge@dtm.gov.tr
Telefon: 0 (362) 431 22 00
Faks: 0 (362) 435 96 40

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Kambiyo Müd.

Web Adresi: http://www.hazine.gov.tr/
E-Posta Adresi:
Telefon: 0 (362) 435 59 99
Faks: 0 (362) 435 59 99

Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü

Web Adresi: http://www.bayindirlik.gov.tr/
E-Posta Adresi: samsun@bayindirlik.gov.tr
Telefon: 0 (362) 230 80 40
Faks: 0 (362) 230 80 61

Bölge Hıfzısıhha Enstitü Müdürlüğü

Web Adresi:
E-Posta Adresi: samsunbhm@saglik.gov.tr
Telefon: 0 (362) 233 23 31
Faks: 0 (362) 230 38 53

Çalışma ve Sosyal Güv. Bakanlığı Bölge Müdürlüğü

Web Adresi: http://www.csgb.gov.tr/       
E-Posta Adresi: samsun@csgb.gov.tr
Telefon: 0 (362) 431 66 19 - 0(362) 431 21 66
Faks: 0 (362) 431 99 76


Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Web Adresi: http://www.caykur.gov.tr      
E-Posta Adresi:
Telefon: 0 (362) 266 88 00
Faks: 0 (362) 266 88 09

Çevre ve Orman İl Müdürlüğü

Web Adresi: http://www.samsun-cevreorman.gov.tr/     
E-Posta Adresi: samsun@cevreorman.gov.tr
Telefon: 0 (362) 435 34 86
Faks: 0 (362) 435 90 52

Defterdarlık

Web Adresi: http://www.samsundefterdarligi.gov.tr/    
E-Posta Adresi: samsundef@maliye.gov.tr
Telefon: 0 (362) 432 56 10
Faks: 0 (362) 435 60 64

Denizcilik Müsteşarlığı Samsun Bölge Müdürlüğü

Web Adresi: http://www.denizcilik.gov.tr/     
E-Posta Adresi: samsunbm@denizcilik.gov.tr
Telefon: 0 (362) 432 27 44
Faks:

Denizcilik Müsteşarlığı Samsun Liman Başkanlığı

Web Adresi: http://www.denizcilik.gov.tr/      
E-Posta Adresi: samsunlb@denizcilik.gov.tr
Telefon: 0 (362) 445 15 90
Faks: 0 (362) 445 16 35

Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürlüğü

Web Adresi: http://www.samsundevletkorosu.com      
E-Posta Adresi: info@samsundevletkorosu.com
Telefon: 0 (362) 432 09 20
Faks: 0 (362) 420 06 05

Devlet Malzeme Ofisi Bölge Müdürlüğü

Web Adresi: http://www.dmo.gov.tr/     
E-Posta Adresi:
Telefon: 0 (362) 445 01 15
Faks: 0 (362) 445 12 38

Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü

Web Adresi: http://www.dsi.gov.tr/     
E-Posta Adresi: dsi7@dsi.gov.tr
Telefon: 0 (362) 230 79 00
Faks: 0 (362) 234 03 87

DHMİ Meydan Müdürlüğü

Web Adresi: http://www.dhmi.gov.tr/     
E-Posta Adresi: dhmind@samsun.gov.tr
Telefon: 0 (362) 844 88 30
Faks: 0 (362) 844 88 46

DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü Makine İkmal Başmühendisliği

Web Adresi: http://www.dlh.gov.tr
E-Posta Adresi: dlhmakikmal@samsun.gov.tr
Telefon: 0 (362) 445 12 02
Faks: 0 (362) 445 09 47

E.İ.E İdaresi 3. Hidrometri Bölge Şefliği

Web Adresi: http://www.eie.gov.tr/     
E-Posta Adresi: eiesamsun@eie.gov.tr
Telefon: 0 (362) 238 23 70
Faks: 0 (362) 238 18 49

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Web Adresi: http://www.samsun-gsim.gov.tr/     
E-Posta Adresi: samsungenclikspor@hotmail.com
Telefon: 0 (362) 238 18 90
Faks: 0 (362) 238 18 95

Gümrük Müsteşarlığı Samsun Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü

Web Adresi: http://www.gumruk.gov.tr/     
E-Posta Adresi: samgumbm@gumruk.gov.tr
Telefon: 0 (362) 435 88 70
Faks: 0(362) 435 56 65

İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Web Adresi: http://www.samsunilkontrol.gov.tr/     
E-Posta Adresi: 55kontrollab@kkgm.gov.tr
Telefon: 0 (362) 437 08 40
Faks: 0 (362) 437 08 41

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Web Adresi: http://www.samsunkulturveturizm.gov.tr/  
E-Posta Adresi: kulturmud@samsun.gov.tr, kultur@samsunkulturveturizm.gov.tr
Telefon: 0 (362) 431 00 14
Faks: 0 (362) 435 65 48

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Web Adresi: http://samsun.meb.gov.tr     
E-Posta Adresi: samsunmem@meb.gov.tr; ozelkalem55@meb.gov.tr
Telefon: 0 (362) 435 80 63
Faks:
0 (362) 431 93 76

İl Sağlık Müdürlüğü

Web Adresi: http://www.samsun.saglik.gov.tr/     
E-Posta Adresi: samsun@saglik.gov.tr
Telefon: 0 (362) 435 11 58 - 60
Faks: 0 (362) 435 36 09

İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü

Web Adresi: http://www.stmsamsun.gov.tr/    
E-Posta Adresi: stmsamsunil@sanayi.gov.tr
Telefon: 0 (362) 431 18 41
Faks: 0 (362) 431 01 07
 

İl Sivil Savunma Müdürlüğü

Web Adresi: http://www.ssgm.gov.tr/    
E-Posta Adresi: sssamsun@ssgm.gov.tr; sivilsavmd@samsun.gov.tr
Telefon: 0 (362) 431 21 28
Faks: 0 (362) 431 51 47

İller Bankası 16. Bölge Müdürlüğü

Web Adresi: http://www.ilbank.gov.tr/    
E-Posta Adresi: ilbank.samsun@ilbank.gov.tr
Telefon: 0 (362) 435 85 90
Faks: 0 (362) 432 76 10

Kapalı Cezaevi Müdürlüğü

Web Adresi: http://www.adalet.gov.tr/    
E-Posta Adresi: samsunetczv@adalet.gov.tr
Telefon: 0 (362) 238 06 69
Faks: 0 (362) 238 84 35

Karadeniz Yağlı Toh.Tarım Satış Koop. Birl.Genel Müd.

Web Adresi: http://www.karadenizbirlik.com.tr/    
E-Posta Adresi: karadenizbirlik@karadenizbirlik.com.tr
Telefon: 0 (362) 447 28 28
Faks: 0 (362) 447 27 63

Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü

Web Adresi: http://www.kgm.gov.tr/    
E-Posta Adresi: bol07@kgm.gov.tr
Telefon: 0 (362) 437 47 80
Faks: 0 (362) 437 29 12

KOSGEB İşletme Geliştirme Müdürlüğü

Web Adresi: http://www.kosgeb.gov.tr/    
E-Posta Adresi: samsun@kosgeb.gov.tr
Telefon: 0 (362) 266 97 15
Faks: 0 (362) 266 97 13

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü

Web Adresi: http://www.kultur.gov.tr/   
E-Posta Adresi:
Telefon: 0 (362) 433 15 72
Faks: 0 (362) 433 09 89

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü

Web Adresi: http://www.meteor.gov.tr/   
E-Posta Adresi: samsunbolge@meteor.gov.tr
Telefon: 0 (362) 437 29 00
Faks: 0 (362) 437 29 02

Milli Piyango İdaresi Samsun Şubesi Müdürlüğü

Web Adresi: http://www.millipiyango.gov.tr   
E-Posta Adresi: mpisamsun@hotmail.com
Telefon: 0 (362) 435 75 60
Faks: 0 (362) 432 85 44

Müftülük

Web Adresi: http://www.samsunmuftulugu.gov.tr/ 
E-Posta Adresi: samsunmuf@diyanet.gov.tr, samsunmuf@ttnet.net.tr
Telefon: 0 (362) 447 27 70
Faks: 0 (362) 447 27 41

Ondokuz Mayıs Polis MYO Müdürlüğü
                
Web Adresi: http://www.19mayispmyo.pa.edu.tr/ 
E-Posta Adresi: 19mayispmyo@ttnet.net.tr 
Telefon: 0 (362) 467 15 80
Faks: 0 (362) 467 15 83

Orman İşletme Müdürlüğü

Web Adresi: http://www.ogm.gov.tr/ 
E-Posta Adresi: samsunisl@ogm.gov.tr
Telefon: 0 (362) 238 38 19
Faks: 0 (362) 238 38 19

Posta Telgraf Teşkilatı Başmüdürlüğü

Web Adresi: http://www.ptt.gov.tr/ 
E-Posta Adresi: samsunptt@ptt.gov.tr
Telefon: 0 (362) 445 28 20
Faks: 0 (362) 445 27 12

Samsun Sigorta İl Müdürlüğü

Web Adresi: http://www.ssk.gov.tr/ 
E-Posta Adresi: samsunsim@ssk.gov.tr
Telefon: 0 (362) 433 09 36
Faks: 0 (362) 431 50 94

Samsun Teknoloji Geliştirme Merkezi

Web Adresi: http://www.samsuntekmer.kosgeb.gov.tr/ 
E-Posta Adresi: omu@kosgeb.gov.tr
Telefon: 0 (362) 457 78 47
Faks: 0 (362) 457 79 83

Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü

Web Adresi: http://www.shcek.gov.tr/ 
E-Posta Adresi: soshizmmd@samsun.gov.tr
Telefon: 0 (362) 435 59 45
Faks: 0 (362) 435 91 92

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü

Web Adresi: http://www.sydtf.gov.tr/ 
E-Posta Adresi: vakif@samsun.gov.tr
Telefon: 0 (362) 433 05 18
Faks: 0 (362) 433 05 13
 
T.C. Emekli Sandığı Samsun Bölge Müdürlüğü
Web Adresi: http://www.emekli.gov.tr/ 
E-Posta Adresi: samsun@emekli.gov.tr
Telefon: 0 (362) 433 05 16
Faks: 0 (362) 432 76 16

Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü

Web Adresi: http://www.tkgm.gov.tr/ 
E-Posta Adresi: samsun@tkgm.gov.tr
Telefon: 0 (362) 445 22 44
Faks: 0 (362) 445 22 55

Tarım İl Müdürlüğü

Web Adresi: http://www.samsuntarim.gov.tr/ 
E-Posta Adresi: admin@samsuntarim.gov.tr; cey@samsuntarim.gov.tr
Telefon: 0 (362) 231 37 00
Faks: 0 (362) 233 21 63

Tarım Kredi Koop. Bölge Birliği Müdürlüğü

Web Adresi: http://www.tarimkredi.org.tr/  
E-Posta Adresi: samsun@tarimkredi.org.tr
Telefon: 0 (362) 432 23 49
Faks: 0 (362) 431 81 46 - 0 (362) 435 90 29

Tarım Reformu Bölge Müdürlüğü

Web Adresi: http://www.tarimreformu.gov.tr/  
E-Posta Adresi: samsunbolge@tarimreformu.gov.tr
Telefon: 0 (362) 438 85 48
Faks: 0 (362) 438 85 49

TCDD Liman İşletme Müdürlüğü

Web Adresi: http://www.tcdd.gov.tr/  
E-Posta Adresi:
Telefon: 0 (362) 445 16 56
Faks: 0 (362) 445 16 26

TEİAŞ 10. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü

Web Adresi: http://www.teias.gov.tr/  
E-Posta Adresi: 10grupmd@teias.gov.tr
Telefon: 0 (362) 266 81 40 - 41
Faks: 0 (362) 266 52 49

Yeşilırmak Elektirik Dağıtım Anonim Şirketi

Web Adresi: http://www.yesilirmakedas.gov.tr/  
E-Posta Adresi: bilgi@yesilirmakedas.gov.tr
Telefon: 0 (362) 432 52 00
Faks: 0 (362) 432 00 22

Tekel Samsun Pazarlama ve Dağıtım Koordinatör Başmüdürlüğü

Web Adresi: http://www.tekel.gov.tr/  
E-Posta Adresi: samsuntekel@ttmail.com; samsunpaz@tekel.gov.tr
Telefon: 0 (362) 435 10 20 - 0 (362) 431 60 00
Faks: 0 (362) 435 38 28 
 
Tekel Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü
Web Adresi: http://www.yapraktutun.gov.tr/  
E-Posta Adresi: samsun@yapraktutun.gov.tr
Telefon: 0 (362) 231 16 00
Faks: 0 (362) 231 16 09
Telekomünikasyon Bölge Müdürlüğü
Web Adresi: http://www.tk.gov.tr/  
E-Posta Adresi: samsun@tk.gov.tr
Telefon: 0 (362) 231 26 64
Faks: 0 (362) 231 26 64

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Samsun Şube Müdürlüğü

Web Adresi: http://www.tmo.gov.tr/  
E-Posta Adresi: samsun.sube@tmo.gov.tr, tmosamsunsb@ttmail.com
Telefon: 0 (362) 445 16 33
Faks: 0 (362) 445 15 30

Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Web Adresi: http://www.samsuntopraksu.gov.tr/  
E-Posta Adresi: bilgi@samsuntopraksu.gov.tr
Telefon: 0 (362) 445 16 00
Faks: 0 (362) 445 16 67

TSE Kurum Belgelendirme Müdürlüğü

Web Adresi: http://www.tse.org.tr/  
E-Posta Adresi: samsun@tse.org.tr
Telefon: 0 (362) 266 40 22 - 0 (362) 266 40 20
Faks: 0 (362) 266 40 23

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü

Web Adresi: http://www.tuik.gov.tr/  
E-Posta Adresi: tuiksamsun@tuik.gov.tr
Telefon: 0 (362) 431 25 08
Faks: 0 (362) 432 50 88

Türk Hava Yolları Satış Müdürlüğü

Web Adresi: http://www.thy.com.tr/  
E-Posta Adresi:
Telefon: 0 (362) 230 56 49 - 0 (362) 230 91 34
Faks: 0 (362) 231 19 37

Türkiye İş Kurumu Samsun İl Müdürlüğü

Web Adresi: http://www.iskur.gov.tr/  
E-Posta Adresi: samsun@iskur.gov.tr
Telefon: 0 (362) 233 15 00
Faks: 0 (362) 234 04 21

Ulaştırma Bakanlığı Bölge Müdürlüğü

Web Adresi: http://www.ubak.gov.tr/  
E-Posta Adresi: samsun_bol1@ubak.gov.tr
Telefon: 0 (362) 445 02 15
Faks: 0 (362) 445 03 52

Vakıflar Bölge Müdürlüğü

Web Adresi: http://www.vgm.gov.tr/  
E-Posta Adresi: samsun@vgm.gov.tr
Telefon: 0 (362) 431 82 75
Faks: 0 (362) 432 81 86

Vergi Dairesi Başkanlığı

Web Adresi: http://www.samsunvdb.gov.tr/  
E-Posta Adresi: mail@samsunvdb.gov.tr
Telefon: 0 (362) 435 25 38 - 0 (362) 435 27 11
Faks: 0 (362) 435 83 81

Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Web Adresi: http://www.samveter.gov.tr
E-Posta Adresi: info@samveter.gov.tr
Telefon: 0 (362) 437 08 38
Faks: 0 (362) 437 03 99

Yeşilırmak Elektirik Dağıtım A.Ş. - Samsun İl Müdürlüğü;

Web Adresi: http://www.yesilirmakedas.gov.tr
E-Posta Adresi: bilgi55@tedas.gov.tr
Telefon: 0 (362) 432 52 00
Faks: 0 (362) 433 16 33

Yüksek Öğr. Kredi ve Yurtlar Kurumu Samsun Böl. Müd.

Web Adresi: http://www.kyk.gov.tr/  
E-Posta Adresi: yurtidare55@hotmail.com
Telefon: 0 (362) 437 47 00
Faks: 0 (362) 437 60 34

Web Adresi: http://www.msb.gov.tr
E-Posta Adresi: samsun_as_sb@msb.gov.tr
Telefon: 0 (362) 440 28 47
Faks: 0 (362) 440 27 88